ירושלים 1964 – 2014

MN1_1357

פטריארך קושטא ברתולמי והאפיפיור פרנציסקוס בירושלים ב-2014

atenagora-paolo6-amo-crop

פטריארך קושטא אתנגוראס  והאפיפיור פאולוס השישי בירושלים ב-1964

francis-bartholomew

פטריארך קושטא ברתולמי והאפיפיור פרנציסקוס ברומא ב-2013