קישורים

קישורים לכנסייה בארץ הקודש

מועצת הבישופים הקתולים בארץ הקודש
האתר הרשמי שמועצת הבישופים המקומיים בארץ הקודש

הפטריארכיה הלטינית של ירושלים
האתר הרשמי של הפטריארכיה הלטינית של ירושלים

הקוסטודיה של ארץ הקודש
האתר הרשמי של הנזירים הפרנציסקאנים בארץ הקודש

נציגות יעקב הצדיק לקתולים הדוברים עברית בישראל
האתר הרשמי של הקתולים הדוברים עברית וקתולים אחרים החיים בחברה הדוברת עברית בישראל

המרכז הפרנציסקאני לתקשורת
אתר המרכז הנתמך על ידי הפרנציסקאנים

אבונא
אתר ידיעות המנוהל על ידי האב רפעת בדר, כוהן ירדני של הפטריארכיה הלטינית של ירושלים, אשר מפרסם חדשות בנושא הנוצרים ברחבי המזרח התיכון

מכללת פרחי הכהונה רדמפטוריס מטר                                                                            אתר מכללת הדרך הניו-קטכומנאלית