רישום לעיתונאים

רישום העיתונאים

לרישום בישראל לפתוח את הלינק:

http://gpo.gov.il/English/PressRoom/Pages/PopeFrancisvisittoIsrael.aspx

לרישום בירדן

נא למלא את המסמך הנמצא באתר abouna.org בערבית לאזרחויות ערביות ובאנגלית לשאר האזרחויות.

http://en.abouna.org/en/holylands/pope-francis-visit-jordan-media-accreditation

צרף תמונת דרכון עם רקע לבן ושלח את המסמך יחד עם התמונה ל: popevisitmedia@rhc.jo

הערות:

– סיום הרישום יהיה בשעה 16.00 ב-15 במאי 2014

– חלה על כל נציג כלי תקשורת, כולל אנשי הצוותים הטכניים, חובת מילוי המסמך ומסירתו באופן אישי

– מילוי המסך חייב להיות כפוף לנתונים בדרכון

– הנחיות לגבי כיסוי האירועים ופרטים נוספים יפורסמו בעתיד הקרוב.

למידע נוסף נא להתקשר ל:

+962 778 500883

+962 778 500884

לרישום בפלסטין:

העיתונאים מתבקשים לשלוח את בקשתם להירשם לביקור האפיפיור אלpresidencyevents@gmail.com

המידע הדרוש להשלים את תהליך הרישום:

1. השם המלא

2. מספר ת.ז. או דרכון

3. אזרחות

4. שם הסוכנות

5. תפקיד בסוכנות

6. אי-מייל (כתובת דואר אלקטרוני)

7. מספר נייד

8. תמונה עם רקע כחול או אדום (לא תתקבל תמונה רגילה או תמונה מהפייסבוק)

העדר נתונים יגרום להפסקת תהליך הרישום.

הרישום יסתיים בשעה 12.00 בצהריים ב-15 באפריל 2014.

הרישום אינו מעניק זכות כלשהי לכסות את האירועים השונים. בגלל המספר הרב של עיתונאים רק למעטים תהיה גישה ישירה.

למידע נוסף להתקשר אל:

מר מוחמד אסטייח – 0569885160 או 0597142214

מר יזן ברהמה – 0599287032