הכנסיות בארץ הקודש

ישנן שלוש עשר כנסיות מסורתיות המוכרות על ידי הרשויות. הם נבדלים אחת מהשנייה במסורותיהם ומנהגיהם.

בראש שלוש מהכנסיות האלה עומד פטריארך השוכן בירושלים:

– הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים: קהילה זו ברובה מורכבת ממאמינים הדוברים ערבית אולם ראשי הכנסייה הינם יוונים. לקהילה הזאת, כנסיות, מנזרים ומוסדות רבים בכל רחבי ארץ הקודש.

– הפטריארכיה הלטינית של ירושלים (הרומים הקתולים): הפטריארכיה נוסדה בתקופה הצלבנית וחודשה ב-1847. היא הקימה מוסדות רבים ברחבי ארץ הקודש, בתי ספר, בתי חולים ומוסדות רווחה רבים אחרים.

– הפטריארכיה הארמנית בירושלים: הפטריארכיה נוסדה במאות הראשונות של הנצרות ונוכחות הארמנים גדלה  מאוד בתקופה העותומאנית. ארמנים רבים מצאו מקלט בארץ הקודש בעקבות הטבח הרב בטורקיה במחצית הראשונה של המאה העשרים.

הכנסיות האחרות הן:

– הכנסייה היוונית (המלכיטית) הקתולית: הכנסייה מחזיקה בשלושה אזורי שיפוט בארץ הקודש, בגליל בצפון ישראל, בירושלים ובירדן. רבים מבין היוונים הקתולים מצאו מקלט כאשר נוסדה הכנסייה במאה ה-18.

– הכנסייה המרונית: מרכז הכנסייה הינה בלבנון ורוב המרונים בארץ הקודש חיים בצפון מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון.

– הכנסייה הסורית האורתודוקסית: המרכזים החשובים הינם בירושלים ובבית לחם.

– הכנסייה הסורית הקתולית

– הכנסייה הקופטית האורתודוקסית

– הכנסייה האתיופית האורתודוקסית

– הכנסייה הארמנית הקתולית

– הכנסייה הכלדיאית

– הכנסייה האנגליקנית

– הכנסייה הלותראנית