הנוצרים בארץ הקודש

הנוצרים בארץ הקודש מרכיבים פסיפס מגוון של קהילות.

ראשית, ישנו גיוון מרשים של עדות נוצריות שונות. האורתודוקסים והקתולים הביזנטיים (או יוונים) (הם מהווים את רוב הנוצרים בארץ הקודש), הקתולים הלטינים (או הרומים), המרונים, הארמנים, הסורים האורתודוקסים והקתולים, הקופטים, האתיופים, האנגליקנים, הלותראנים וקבוצות אוונגליות שונות.

שנית, ישנו גיוון מבחינת מוצאם של הנוצרים וההקשרים החברתיים-התרבותיים והבלשניים שבהם חיים הנוצרים:

– הנוצרים המקומיים המושרשים בארץ הקודש הם לרוב דוברי ערבית וחייהם משולבים בחברה הפלסטינית הערבית או בחברה הירדנית.

– קבוצה קטנה אך חשובה של נוצרים היא קבוצת הזרים אשר חיים בארץ הקודש ורובם משרתים במוסדות הכנסייה, במסדרים ובארגונים הכנסייתיים. רוב המנהיגים של הכנסיות והעדות השונות הם מהקבוצה הזאת.

– מספר הולך וגדל של נוצרים בארץ הקודש, אשר באו מארצות שונות משולבים בגלי ההגירות של יהודים, חיים בקרב החברה היהודית הישראלית הדוברת עברית.

– מספר גדול של פליטים מסוריה ועיראק החיים בירדן.

– מספר גדול של נוצרים אשר באו לארץ הקודש כמהגרים – מהגרי עבודה, ורובם מארצות אסיה, ומבקשי מקלט, ורובם מאפריקה.