וועדות עבודה להכין את ביקור האפיפיור

Work Committees for the Pope’s Visit

בארץ הקודש, החלו להתכונן לביאתו של האפיפיור פרנציסקוס כצליין. ווידיאו קליפ זה מתעד את תחילת עבודת הוועדות אשר את חבריהם מינו הבישופים הקתולים של ארץ הקודש.