כמה נוצרים ישנם בארץ הקודש?

ההערכות בנושא כמה נוצרים ישנם בארץ הקודש מהווים מקור דיון ואף פולמוס.

הנוצרים כיום מהווים כ-2 עד 3% מהאוכלוסייה בארץ הקודש (מעל ל-2% במדינת ישראל ובירדן, מתחת ל-2% בפלסטין). מספרים אלה מהווים ירידה משמעותית באחוזי הנוצרים בחברה בהשוואה למצב לפני 1948.

בממלכה ההאשמית של ירדן:

– ישנם כ-250 אלף אזרחים נוצרים שהינם ערבים פלסטינים או ירדנים.

– ישנם עשרות אלפי מהגרי עבודה נוצרים מאסיה ומאפריקה.

– ישנם עשרות אלפי נוצרים בין הפליטים מסוריה ומעיראק.

במדינת ישראל:

– ישנם כ-120 עד 130 אלף אזרחים נוצרים שהינם ערבים פלסטינים.

– ישנם כ-30 עד 40 אלף אזרחים נוצרים המשולבים בקרב החברה היהודית הדוברת עברית (ורובם דוברי רוסית).

– ישנם כ-150 אלף מהגרים נוצרים (כ-105 אלף מהגרי עבודה נוצרים (רובם מארצות אסיה כדוגמת הפיליפינים, הודו, סרי לנקה ואף מארצות אחרות כדוגמת ניגריה, גאנה, אמריקה הלטינית ומזרח אירופה) וכ-45 אלף מבקשי מקלט נוצרים (רובם מאריתריאה).

באוטונומיה הפלסטינית (ובמזרח ירושלים):

–  ישנם כ-50 אלף נוצרים וכמעט כולם ערבים פלסטינים (כ-38 אלף הגדה המערבית, כ-10 אלפים במזרח ירושלים וכאלפיים ברצועת עזה).

לפני 1948, הנוצרים היוו יותר מ-10% מהאוכלוסייה בארץ הקודש. השינוי הדרמטי אירע ב-1948 בעקבות גלי העלייה של יהודים והיציאה מהארץ של מאות אלפי פליטים פלסטינים וביניהם נוצרים רבים. ההגירה המתמשכת של הערבים הנוצרים מארץ הקודש והירידה בתולדה בקהילה הערבית הנוצרית מגבירות את הדאגה נוכח הירידה המתמשכת בייצוג היחסי של הנוצרים באוכלוסייה.

ניתן לציין שכיום כ-20% בלבד מהפלסטינים הנוצרים חיים במולדתם ההיסטורית. השאר חיים בתפוצות.