מצב הנוצרים בפלסטין

הנוצרים בפלסטין הם חלק מהאוכלוסייה הנוצרית בארץ הקודש. הם מהווים כ-1.25% של האוכלוסייה בפלסטין (50 אלף נוצרים מתוך 4 מיליון תושבים). המוסלמים כמובן מהווים את הרוב בחברה הפלסטינית.

ליחסים בין הנוצרים לבין המוסלמים בפלסטין היסטוריה ארוכה מאוד. במהלך הדורות הם למדו לחיות יוחד ובהיסטוריה הזאת היו נקודות שיא ונקודות שפל. הם חולקים את אותה הזהות הפלסטינית הערבית, אותה השפה והתרבות, היסטוריה משותפת ואותה השייכות לארץ.

למרות שהם מיעוט, הנוצרים מילאו בעבר וממשיכים למלא אף היום תפקיד חשוב ולעתים ייחודי בתחומים רבים כגון במערכות החינוך והבריאות, בחיי התרבות (בספרות, באמנות, בקולנוע), בעיתונאות ובעשייה החברתית. הפלסטינים הנוצריים משמשים לעיתים גשר בין העולם הערבי לבן המערב.

לצד אחיהם המוסלמים, הפלסטינים הנוצרים חווים את הסבל וההשפלות היומיומיים, תוצאת הכיבוש הישראלי בגדה המערבית וברצועת עזה, כיבוש שהחל ב-1967. הם סובלים מכל ההשלכות הכלכליות, החברתיות והפסיכולוגיות של עוול זה, ולעתים קרובות עומדים בפני הפיתוי לנטוש את מולדתם ולהגר לארצות אחרות.

הם עוקבים בחרדה אחר מצבם של הערבים הנוצרים ברחבי המזרח התיכון, העומדים בפני תנועות אסלאמיות קיצוניות אשר מסרבות להכיר בנוצרים כאזרחים הנהנים מזכויות שוות והזדמנויות שוות והממלאים את חובותיהם האזרחיות כשאר האזרחים.