הכנסייה ודיאלוג עם העם היהודי

 אחת המהפכות המשמעותיות ביותר במאה ה-20 הייתה זו ביחסים בין קתולים לבין יהודים. ב-1965, כחלק ממועצת הוותיקן ה-2, הכנסייה הקתולית פרסמה הצהרה אשר הגדירה את עמדת הכנסייה כלפי בני הדתות האחרות. הפסקה הרביעית בהצהרה, אשר התפרסמה תחת הכותרת "זמננו" (Nostra Aetate), הייתה הפסקה הארוכה ביותר וחנכה עידן חדש ביחסים בין הכנסייה לבין העם היהודי.

קרוב לחמישים שנה לאחר פרסום ההצהרה, הפירות אשר הניבה ההצהרה ממשיכים להשפיע על הדיאלוג עם היהודים אשר מתקיים במתן כבוד הדדי והבנה גדלה ומעמיקה. בין הנושאים הרבים החשובים בדיאלוג עם היהודים, הכנסייה מדגישה:

– השורשים היהודיים של הנצרות והמורשת המשותפת בברית הישנה (התנ"ך), כתבי הקודש של עם ישראל בימי קדם;

– הזהות היהודית של ישוע, של תלמידיו ושל הכנסייה הקדומה;

– הצורך בהבעת חרטה ותשובה של נוצרים רבים בגלל האופן שבו דיברו על היהודים וכיצד התייחסו בפועל אליהם;

– זיהוי הדאגות המשותפות לכנסייה ולעם היהודי ושיתוף הפעולה ביניהם לשם תיקון עולם.

היחסים בין קתולים לבין יהודים התפתחו באופן מסורתי במקומות אשר בהם היהודים היוו מיעוט. ברם, במדינת ישראל כיום, קיים מצב חסר תקדים: מיעוט נוצרי זעיר חיי בקרב הרוב היהודי השולט.

להעמיק בתורת הכנסייה בנושא היחסים עם היהודים ניתן לקרוא את המסמכים הבאים:

מועצת הוותיקן השנייה, זמננו – הצהרה על היחס של הכנסייה לדתות לא נוצריות (1965)

לקרוא (עברית)

הוועד ליחסים דתיים עם היהודים, קווי יסוד והצעות ליישום הצהרת המועצה "הזמנים שלנו" קטע מס' 4 (1974)

לקריאה (באנגלית)

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19741201_nostra-aetate_en.html

הוועד ליחסים דתיים עם היהודים, רישומים על הדרך הנכונה להציג את היהודים בדרשות ובהוראה נוצרית בכנסייה הקתולית (1985)

לקריאה (באנגלית)

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19820306_jews-judaism_en.html

הוועד ליחסים דתיים עם היהודים, אנחנו זוכרים – הרהורים בשואה (1998)

לקריאה (באנגלית)

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_16031998_shoah_en.html

הוועד המקראי האפיפיורי, העם היהודי וכתבי הקודש שלהם במקרא הנוצרי (2001)

לקריאה (באנגלית)

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_en.html

בנוסף, מהפרספקטיבה המיוחד של הכנסייה בארץ הקודש:

התכנית הפסטוראלית הכללית, "היחסים עם בני הדתות האחרות"

לקריאה (באנגלית)

http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/scjr/article/view/1360/1270