בתי ספר קתוליים בארץ הקודש

ישנם 118 בתי ספר קתוליים בארץ הקודש, חלק מהמוסדות הרבים אשר מנהלת הכנסייה לטובת הכלל. בתי הספר הם מקור נחת מיוחד בגלל רמתם האקדמית הגבוהה והצטיינותם בתוצאות כל שנה.

ישנם 46 בתי ספר קתוליים בירדן.

23 מביניהם מנוהלים על ידי הפטריארכיה הלטינית של ירושלים

11 מביניהם מנוהלים על ידי ההגמוניה היוונית הקתולית של ירדן

בית ספר אחד מנוהל על ידי הקוסטודיה הפרנציסקאנית של ארץ הקודש

בנוסף:

3 מביניהם מנוהלים על ידי מסדרי נזירים

8 מביניהם על ידי מסדרים של נזירות

ישנם 40 בתי ספר קתוליים בפלסטין.

12 מביניהם מנוהלים על ידי הפטריארכיה הלטינית של ירושלים

 6 מנוהלים על ידי הקוסטודיה הפרנציסקאנית של ארץ הקודש

3 מביניהם מנוהלים על ידי הפטריארכיה היוונית הקתולית של ירושלים

בית ספר אחד מנוהל על ידי ההגמוניה הסורית הקתולית

בנוסף:

3 מביניהם מנוהלים על ידי מסדרי נזירים

15 מביניהם על ידי מסדרים של נזירות

ישנם 32 בתי ספר קתוליים בישראל.

6 מביניהם מנוהלים על ידי ההגמוניה היוונית הקתולית של הגליל

5 מביניהם מנוהלים על ידי הפטריארכיה הלטינית של ירושלים

5 מביניהם מנוהלים על ידי הקוסטודיה הפרנציסקאנית של ארץ הקודש

בית ספר אחד מנוהל על ידי ההגמוניה המרונית של חיפה

בנוסף:

3 מביניהם מנוהלים על ידי מסדרי נזירים

12 מביניהם על ידי מסדרים של נזירות

בנוסף לבתי ספר רגילים אלה, הכנסייה אף מנהלת מוסדות מיוחדים:

ישנם 6 מוסדות לילדים יתומים אשר מנוהלים על ידי מסדרי נזירות (4 בפלסטין, 1 בישראל, 1 בירדן)

ישנם 5 בתי ספר לילדים עם מגבלות הזקוקים לחינוך מיוחד המנוהלים על ידי מסדרי נזירות ועוד אחד המנוהל על ידי מסדר נזירים (4 בישראל, 2 בפלסטין).

בבתי ספר אלה ישנם תלמידים ואף מורים נוצרים ומוסלמים. בבתי ספר קתולים ספורים בישראל ישנם אף תלמידים ומורים יהודים.

בכל אחת משלוש המדינות, בתי הספר הקתוליים הם מהטובים ביותר במדינה.