בתי חולים קתוליים בארץ הקודש

בתי החולים הקתוליים הרבים בארץ הקדש מייצגים את הנוכחות הבולטת של הכנסייה בארץ זו בתחום הרפואה ופעילותה. מנוהלים לרווחת כל תושבי ארץ הקודש, הטיפול בהם הוא באיכות גבוהה ומקצועי. בתי החולים הקתוליים אינם מפלים חולים בגלל האמצעים בידם.

ישנו סך של 11 בתי חולים קתוליים בארץ הקודש, המנוהלים על ידי מסדרים או המעסיקים אנשי מסדרים מקומיים או זרים: 3 בפלסטין, 4 בירדן ו-4 בישראל.

פלסטין:

– בית החולים על שם המשפחה הקדושה בבית לחם, אשר נוסד ב-1866 והמנוהל על ידי נזירות סנט ווינסנט דה פול ומסדר אבירי מלטה.

– בית החולים על שם יוסף הקדוש בשיח ג'ראח במזרח ירושלים אשר מנוהל על ידי נזירות יוסף הקדוש.

– בית החולים קריטאס לתינוקות בבית לחם, אשר נוסד ב-1968 הודות לארגון קריטאס בשוויץ ובגרמניה. בית החולים מנוהל על ידי הנזירות הפרנציסקאניות של אליזבט הקדושה מפדובה.

ירדן:

– בית הולים ליולדות בארביד, אשר נוסד ב-1952 והמנוהל על ידי הנזירות היווניות הקתוליות הבהילויות השווייריות.

– בית הולים ובית החולים ליולדות בארביד המנוהל על ידי נזירות המחרוזת.

– בית החולים האיטלקי בעמאן המנוהל על ידי "האגודה האיטלקית הלאומית לסיוע משרתי הכנסייה" ואשר נוסד ב-1925.

– בית החולים האיטלקי בקרק המנוהל על ידי "האגודה האיטלקית הלאומית לסיוע משרתי הכנסייה" ושאר נוסד ב-1933. מפעילות בית החולים הנזירות של הנגריציה (קומבוני).

ישראל:

– בית החולים הצרפתי על שם לואי הקדוש מול השער החדש בירושלים המערבית, אשר נוסד ב-1879 ומנוהל על ידי נזירות יוסף הקדוש. המקום מבוקש מאוד כבית חולים לחולים סופניים..

– בית החולים על שם המשפחה הקדושה בנצרת, אשר נוסד ב-1879 והמנוהל על ידי האחים של הקדוש יוחנן לאלוהים ונזירות מריה במבינה.

– בית החולים הצרפתי על שם סנט ווינסנט דה פול בנצרת המנוהל על ידי נזירות סנט ווינסנט דה פול.

– בית החולים האיטלקי בחיפה המנוהל על ידי "האגודה האיטלקית הלאומית לסיוע משרתי הכנסייה" ואשר נוד ב-1935. מפעילות בית החולים הנזירות הפרנציסקאניות של לב הטהור של מרים.