כמה קתולים בארץ הקודש?

הקתולים מהווים חלק ניכר מהאוכלוסייה הנוצרית בארץ הקודש.

בישראל, הקתולים מהווים כ-67% מהפלסטינים הנוצרים ובנוסף ישנן קהילות גדולות של מהגרים לטינים (רומים) קתולים, קהילה קטנה של לטינים (רומים) קתולים דוברי עברית וקהילות של מהגרים מהמנהגים קתולים המזרחיים אשר מוצאם ממזרח אירופה, הודו ואפריקה.  

בפלסטין הקתולים מהווים קרוב ל-50% מהנוצרים.

בירדן, הקתולים מהווים כ-45% מהנוצרים המקומיים. בנוסף, ישנן קהילות גדולות של מהגרים לטינים (רומים) קתולים ואף פליטים קתולים מעיראק וסוריה.

בישראל, מעריכים את מניין העדות הקתוליות השונות כדלקמן:

היוונים הקתולים              48000 + כ-2000 מהגרי עבודה יוונים קתולים ממזרח אירופה

הלטינים הקתולים            24000 + כ-60000 מהגרי עבודה לטינים קתולים מאסיה ומאפריקה + מאות לטינים קתולים דוברי עברית

המרונים                         8400 + כ-3000 לבנונים

בנוסף, ישנם מספר מאמינים סורים קתולים וארמנים קתולים אולם אין קהילות מאורגנות. ישנן קהילות גדולות יותר של מאמינים קתולים של מנהג הגעז (מוצאם מאריתריאה) ומאמינים הודים של המנהג המזרחי.

בפלסטין, מעריכים את מניין העדות הקתוליות השונות כדלקמן:

הלטינים הקתולים            17850

היוונים הקתולים              4650

כמוכן ישנן קהילות קטנות של מרונים, סורים קתולים וארמנים קתולים.

בירדן, מעריכים את מניין העדות הקתוליות השונות כדלקמן:

הלטינים הקתולים            80000 + כ-50000 מהגרי עבודה לטינים קתולים

היוונים הקתולים              32000

ישנן קהילות קטנות של מרונים, סורים קתולים וארמנים קתולים וכמוכן אלפי פליטים כלדייאים מעיראק.

(המקורות למניין הנוצרים בישראל ובפלסטין:

 “Arab Christians in Israel”, edited by Johnny Mansour, Diyar, 2012

“Palestinian Christians in the West Bank”, edited by Rania Al Qass Collings, Rifat Odeh Kassis and Mitri Raheb, Diyar, 2012)