ראשי הכנסיות בארץ הקודש

ישנן 13 כנסיות רשמיות בארץ הקודש וראשיהן נפגשים באופן סדיר על מנת לתאם מאמציהם לטובת הנוצרים בארץ הקודש.

אנו מפרסמים כאן את שמותיהם של ראשי הכנסיות ופרטי הקשר של כל אחר:

הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים:

הפטריארך היווני האורתודוקסי תיאופילוס ה-3

הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים

רחוב הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית

ת.ד. 19632

ירושלים 91196

מספר טלפון: +972 2 627 4941

מספר פקס: +972 2 628 2048

מנהל הפטריארכיה: הארכיבישוף אריסטארכוס

אתר האינטרנט: http://www.jerusalem-patriarchate.info/

הפטריארכיה הלטינית של ירושלים:

הפטריארך הלטיני פואד טוואל

הפטריארכיה הלטינית של ירושלים

רחוב הפטריארכיה הלטינית

ת.ד. 14152

ירושלים 91141

מספר טלפון: +972 2 628 2323 / 627 2280

מספר פקס: +972 2 627 1652 / 274 2885

מנהל הפטריארכיה: האב ג'ורג' איוב

אי-מייל: chancellery@lpj.org

אתר האינטרנט: http://www.lpj.org/

הפטריארכיה הארמנית של ירושלים:

הפטריארך הארמני נורהן מנוגיאן

הפטריארכיה הארמנית של ירושלים

רחוב הפטריארכיה הארמנית

רחוב הפטריארכיה הארמנית האורתודוקסית

ת.ד. 14001

ירושלים 91141

מספר טלפון: +972 2 626 4866

מספר פקס:  +972 2 626 4861/2

אתר האינטרנט:  http://www.armenian-patriarchate.com/

הפטריארכיה הקופטית האורתודוקסית של ירושלים:

הארכיבישוף הקופטי האורתודוקסי אנבא אברם

הפטריארכיה הקופטית האורתודוקסית של ירושלים

ת.ד. 14006

ירושלים 91140

מספר טלפון:  +972 2 627 2645 / 628 4405

מספר פקס: +972 2 627 2773

הקוסטודיה הפרנציסקאנית של ארץ הקודש:

האב פיירבטיסטה פיצבלה, שומר ארץ הקודש

הקוסטודיה של ארץ הקודש

מנזר המושיע הקודש

רחוב פרנציסקוס הקדוש 1

ת.ד. 186

ירושלים 91001

מספר טלפון: +972 2 626 6777

מספר פקס: +972 2 628 4717

אי מייל: custodia@netvision.net.il

המזכיר: דהאב סרג'יו גלדי

אתר אינטרנט: http://www.custodia.org/

הכנסייה הלותראנית בירושלים:

הבישוף מוניב יונאן

הכנסייה הלותראנית בירדן ובארץ הקודש

ת.ד. 14076

ירושלים 91140

מספר טלפון: +972 2 627 6111 / 626 6800

מספר פקס: +972 2 628 5764

אתר אינטרנט: www.holyland-lutherans.org

הכנסייה האנגליקנית בירושלים:

הבישוף סוהייל דוואני

הכנסייה האנגליקנית בירושלים ובמזרח התיכון

קתדראלת סנט ג'ורג'

רחוב נבלוס 20

ת.ד. 19122

ירושלים 91191

מספר טלפון: +972 2 627 16 70

מספר פקס: +972 2 627 3847

עוזר: הפסטור חוסאם נאעום

אתר אינטרנט: http://www.j-diocese.org/

הכנסייה האתיופית האורתודוקסית בירושלים:

הארכיבישוף אבא קווסטוס

הפטריארכיה האתיופית האורתודוקסית של ירושלים

דרך הייסורים – התחנה השמינית

ת.ד. 19025

ירושלים 91190

מספר טלפון: +972 2 628 2848

מספר פקס: +972 2 626 4189

הכנסייה הסורית האורתודוקסית בירושלים:

הארכיבישוף מאר סווריוס מלכי מוראד

הפטריארכיה הסורית האורתודוקסית

רחוב מרקוס הקדוש

ת.ד. 14069

ירושלים 91140

מספר טלפון: +972 2 628 0621 /628 3304

מספר פקס:  +972 2 627 7024

עוזר: האב שמעון קאן

הפטריארכיה היווניתראשי הכנסיות בארץ הקודש:

הארכיבישוף ז'ול-יוסף זרעי

סגן הפטריארך בירושלים

הפטריארכיה היוונית הקתולית בירושלים:

רחוב הפטריארכיה היוונית הקתולית

ת.ד. 14130

ירושלים 91141

מספר טלפון: +972 2 628 2023 / 627 1968 / 9

מספר פקס: +972 2 628 6652

האקסרכיה המרונית בירושלים:

הארכיבישוף מוסא אל-חג'

סגן הפטריארך בירושלים

האקסרכיה המרונית בירושלים

25 רחוב המנזר המרוני

ת.ד. 14219

שער יפו

ירושלים 91141

מספר טלפון: +972 2 628 2158

מספר פקס: +972 2 627 2821

המנהל: השמש סובחי מכול

אתר האינטרנט: http://www.maronitejerusalem.org/

האקסרכיה הסורית הקתולית בירושלים:

הבישוף גרגור פייר מלכי

האכסרכיה הסורית הקתולית של ירושלים

6 רחוב הכלדיאים (מרחוב נבלוס)

ת.ד. 19787

ירושלים 91197

מספר טלפון: +972 2 628 2657

מספר פקס:  +972 2 628 4217

האקסרכיה הארמנית הקתולית בירושלים:

האב יוסף קליקיאן

האכסרכיה הארמנית הקתולית של ירושלים

דרך הייסורים – התחנה השלישית

ת.ד. 19546

ירושלים 91194

מספר טלפון: +972 2 628 4262

מספר פקס:  +972 2 626 1208