זהות הפלסטינים הנוצרים בישראל

וועדת הצדק והשלום של מועצת הבישופים הקתולים בארץ הקודש פרסמה מסמך חשוב אשר דן בזהותם של הפלסטינים הנוצרים אזרחי מדינת ישראל.

לקריאת המסמך באתר הפטריארכיה הלטינית כאן:

http://en.lpj.org/2014/03/19/christian-palestinians-in-israel-a-threatened-identity/