לקראת הגעתו של האפיפיור פרנציסקוס לישראל

בישיבת מליאה מיוחדת, הכנסת הוקירו את זכרו של האפיפיור יוחנן ה-23 ובישיבות וועדות חיפשו דרכים לקדם את היחסים בין יהודים לנוצרים בישראל.

לדיווח ראה כאן

http://en.lpj.org/2014/05/15/israeli-parliament-pays-tribute-to-st-john-xxiii/

וכאן

http://www.catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2313%3Aknesset-marks-50-years-since-death-of-pope-john-xxiii&catid=2%3Alatest&Itemid=9&lang=en

בעקבות הדיון בכנסת, משרד החינוך החליט להכין מערך חינוכי מיוחד בנושא האפיפיורים יוחנן ה-23 ויוחנן פאולוס ה-2.

לדיווח ראה כאן

http://www.catholic.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2316%3Ateaching-about-popes-in-israeli-schools&catid=2%3Alatest&Itemid=9&lang=en