משפחות יסעדו על שולחן האפיפיור בבית לחם

על פי בקשתו של האפיפיור, חמש משפחות יסעדו על שולחנו בעת ארוחת הצהריים בשבת, ה-25 במאי 2014. חמש המשפחות מייצגות צדדים שונים של חיי הפלסטינים בארץ הקודש. בראיון, הבישוף וולים שומאלי מתאר את המשפחות וביצד נבחרו לכבוד מיוחד זה.

לקריאת הראיון בשפה הצרפתית כאן

http://fr.lpj.org/2014/05/22/dejeunera-pape-francois/