דבר הפטריארך טוואל אל האפיפיור באל-מג'טס אתר הטבילה, 24 במאי 2014

הוד קדושתך, נמצאים אנו בלב ליבו של אתר הטבילה, בכנסייה זו שנבנתה בסיועה של משפחת מועשר הירדנית, הנמצאת עמנו היום. האדמה היא מתנה מהמדינה, בזכות ידידותו ונדיבותו של הוד מעלתו הנסיך ג'אזי בין מוחמד בין טאלאל.
אני שמח להציג לפניך קבוצה של ילדים וצעירים, חברים של ישוע הילד, מאחר והם קטנים ובשל ייצוגם את האנושות הפצועה באזור זה של המזרח התיכון.
חלקם פליטים סורים שהגיעו לירדן בחפשם מקלט. בסיוע קאריטאס ירדן, יד ימינה של הכנסייה, ובסיוע ארגונים הומניטריים נוספים, הם מצאו כאן לב רחום שבא לעזרתם.
הילדים האחרים, קורבנות למחלות שונות ונתמכים בידי הנסיכה דינה שמנהלת את המרכז הירדני הלאומי למלחמה בסרטן, אף הם שמחים על תפילותיך וברכתך.
כנסייתנו, בשיתוף פעולה עם הממשלה הירדנית, שמחה וגאה ולהציג בפני העולם את המקום הקדוש בו התרחשה טבילתו של ישוע המשיח והיכן שהחלו חייו הציבוריים של האדון.
בהולכם בעקבותיך, אנו מזמינים את העולם הנוצרי לבקר באתר זה וללמוד יותר על שורשינו וחיי כנסייתנו. עבור רבים, נהר זה מהווה גבול. עבור הפטריארכיה הלטינית, הכוללת את קפריסין, ישראל, פלסטין וירדן, זהו גשר המאחד, קריאה לאחדות.
למען ילדים אלו, למען אתר זה ולמען ארצנו, אנו מבקשים את ברכתך האבהית.