הארכיבישוף קורץ מסביר את חשיבות המפגש בין האפיפיור לפטריארך

הארכיבישוף ג'וסף קורץ, הארכיבישוף הקתולי של לואיסוויל ונשיא מועצת הבישופים הקתולים בארצות הברית, מסביר את ההיסטוריה המכינה למסע האפיפיור פרציסקוס והפטריארך ברתולמי לירושלים ודן בסבל הנוצרים במזרח התיכון כיום.

לצפייה בווידיאו קליפ כאן

http://www.apostolicpilgrimage.org/video/-/asset_publisher/MJkYFq1xBJx7/content/archbishop-kurtz-discusses-the-apostolic-pilgrimage-to-jerusalem