הזמנת האפיפיור לעבאס ופרס

בתום המיסה בבית לחם, האפיפיור פרנציסקוס הזמין את נשיא פלסטין מחמוד עבאס ונשיא מדינת ישראל שמעון פרס לבוא אצלו להתפלל למען השלום.

כאן, במקום לידתו של שר השלום, ברצוני להזמינך, אדוני הנשיא, מחמוד עבאס, ואת כבוד הנשיא שמעון פרס, לשאת עמי תפילה אמיצה לאלוהים בתחינה למתנת השלום. אני מציע את ביתי בוותיקן כדי לארח מפגש תפילה זה.

כולנו חפצים בשלום: רבים רודפים אותו יום ביומו במחוות קטנות; רבים מתייסרים בסבלנות ונושאים את העייפות שבניסיונות הרבים להשיגו. ולכולם – בייחוד לאלה המשרתים את עמם – החובה להפוך עצמם לכלים של שלום ורודפיו, בראש ובראשונה דרך התפילה.

להשכין שלום זו מלאכה קשה, אך החיים ללא שלום הם עינוי. כל הגברים והנשים בארץ זו ובעולם כולו מבקשים מאתנו להביא בפני האלוהים את תשוקתם לשלום.