רבנים ומנהיגים יהודים מארצות הברית מברכים על ביקור האפיפיור

כ-430 רבנים ומנהיגים יהודים מארצות הברית כתבו מכתב אל האפיפיור פרנציסקוס וברכו על ביקורו בארץ הקודש. כתוב במכתב:

"מכיוון שהאוצר הרוחני המשותף לנוצרים וליהודים הוא כה רב, מועצה קדושה זו שואפת לטפח הבנה הדדית וכבוד שהם, מעל הכל, פירות לימוד הכתובים, החקר תיאולוגי ושל דו-שיח באחווה".

"בזמננו" (מועצת הוותיקן השנייה, 1965)
לאפיפיור פרנציסקוס,
ברוח זו אנו – רבנים ומנהיגים יהודים – מקבלים בלבביות את פניך ואת שליחותך למען השלום בישראל. בקול אחד, אנו מאוחדים במחויבותנו לדיאלוג הבין-דתי, לפתיחת עוד דרכים להבנה הדדית גוברת.
איתך אנו כאן על מנת לבנות גשרים לאפשר מעבר בגשרים אלה של אמונה ביחד במסע משותף, מסע של צדק, שוויון ושלום, ולהמשיך הכיר במערכת היחסים החשובה בין קתולים ליהודים ברחבי תבל ולחזקה.
אין מקום יותר מתאים להדגיש שוב את היחסים מאשר בארץ הקודש של ישראל, מקום שמהווה אוצר מבחינת שתי הדתות כחלק ממורשת משותפת.
שלום לך,

שלום (בעברית)
חתום על ידי יותר מ-430 רבנים ומנהיגים יהודים