תפילת מלכת השמים

אחים ואחיות יקרים,

בעודנו מתכוננים לחתום חגיגה זו, אנו מעלים במחשבתנו את מרים הקדושה. כאן, בבית לחם, היא ילדה את בנה, ישוע. הבתולה היא זו שיותר מכל אחד אחר חזתה והרהרה באלוהים בהביטה בפניו האנושיים של ישוע. היא, שבעזרת יוסף הקדוש, חיתלה אותו והניחה אותו באבוס. 

בידה אנו מפקידים אזור זה ואת כל החיים בו, כדי שיוכלו לחיות בצדק, שלום ואחווה. אנו מפקידים בידה את עולי הרגל הבאים הנה לשאוב ממקורות האמונה הנוצרית –חלקם אף נוכחים כאן במיסה זו והם רבים.

שמרי, מרים, על המשפחות, על הצעירים, על הקשישים. שמרי על אלה שאיבדו את אמונתם ותקוותם; נחמי את החולים, האסירים, את כל הסובלים; תמכי ברועים ובכל קהילות המאמינים, שיהיו "מלח ואור" בארץ ברוכה זו; תמכי בעבודות החינוך, בייחוד באוניברסיטת בית לחם.

בהרהורנו במשפחה הקדושה,כאן, בבית לחם, מחשבתי נודדת בטבעיות לנצרת, בה הייתי רוצה לבקר, בעזרת ה', בהזדמנות אחרת. אני מחבק מכאן את המאמינים הנוצרים אשר חיים בגליל ומעודד את הקמתו של המרכז הבינלאומי למשפחה בנצרת.

לבתולה הקדושה מרים, אנו מפקידים את גורל האנושות, שיפתחו אופקים חדשים לקידום האחווה, הסולידריות והשלום.

תפילת רוני מלכת השמים

רוני מלכת השמים הללויה

הבן אשר זכית לשאתו הללויה

קם לתחייה כפי שאמר הללויה

העתירי אל האל בעדנו הללויה!