Category Archives: ארץ הקודש

ארץ הקודש – מה הם גבולותיה של ארץ הקודש?

המונח "ארץ הקודש" נגזר מהביטוי "אדמת קודש" בספר זכריה פרק ב, פסוק 16. המונח מתייחס לאותה הארץ אשר בה האל התגלה לאבות (אברהם, יצחק ויעקב), לנביאים, לקדושים ולקדושות בתולדות בני ישראל והכנסייה הקדומה. Continue reading ארץ הקודש – מה הם גבולותיה של ארץ הקודש?