JEROZOLIMA 1964 – 2014

>> STREAMING <<

atenagora-paolo6-amo-cropPatriarcha Konstantynopola Athenagoras i Papież Paweł VI w 1964 roku w Jerozolimie

francis-bartholomewPatriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i Papież Franciszek w 2013 roku w Rzymie

Jest to oficjalna strona internetowa Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej dotycząca wizyty papieża Franciszka w Ziemi Świętej od 24 do 26 maja 2014