Chrześcijanie Ziemi Świętej

Chrześcijanie Ziemi Świętej tworzą mozaikę wspólnot.

 

Po pierwsze, istnieje duża różnorodność wyznań chrześcijańskich: greko-prawosławni i greko-katolicy (którzy razem tworzą większość chrześcijan w Ziemi Świętej), romano-katolicy, maronici, Ormianie, Syryjczycy prawosławni i katoliccy, Etiopczycy, Koptowie, anglikanie, luteranie i mnóstwo innych grup ewangelicznych.

 

Po drugie, istnieje wielka różnorodność ich pochodzenia, jak i w kontekstach społeczno-kulturowych i językowych:

 

– Lokalni, zakorzenieni chrześcijanie Ziemi Świętej są w przeważającej części arabskojęzyczni i są zintegrowani w palestyńskim i jordańskim społeczeństwie arabskim;

 

– Inną ważną grupą chrześcijan są długoterminowi emigranci i rezydenci, z których wielu służy w strukturach Kościoła, zakonach i innych instytucjiach. Większość przywódców chrześcijańskiej hierarchii religijnej należy z tej grupy;

 

– Także wzrasta liczba chrześcijan pochodzenia żydowskiego w ramach hebrajskojęzycznego społeczeństwa izraelskiego;

 

– Istnieje duża liczba syryjskich i irackich uchodźców w Jordanii;

 

– Duża liczba chrześcijan przybyła do Ziemi Świętej jako migranci, np. migranci zarobkowi (głównie z Azji) i uchodźcy (głównie z Afryki).