Koscioły w Ziemi Świętej

W Ziemi Świętej istnieje trzynaście tradycyjnych kościołów uznanych przez władze cywilne. Różnią się one tradycją i obrzędami.

 

Trzy Kościoły mają swoje patriarchaty znajdujące się w Jerozolimie:

 

– Greckoprawosławny Patriarchat Jerozolimy – wspólnota składa się w większości z wiernych mówiących po arabsku i w dużej mierze greckiej hierarchii. Ma ona liczne budynki kościelne, klasztory i instytucje w całej Ziemi Świętej.

 

– Łaciński Patriarchat Jerozolimy (rzymskokatolicki) poczatkowo został założony w okresie wypraw krzyżowych, a następnie został przywrócony w 1847 roku i obecnie wiedzie bardzo ważną misję instytucjonalną dzięki wielu szkołom, szpitalom i innym placówkom.

 

– Ormiański Patriarchat Jerozolimy z siedzibą w Ziemi Świętej istniał od pierwszych wieków. Ormiańska obecność wzrosła w okresie Imperium Osmańskiego. Wielu Ormian znalazło schronienie w Ziemi Świętej po masakrach w Turcji w pierwszej połowie XX wieku.

 

Inne Kościoły to:

 

– Melchicki Kościół Katolicki, który utrzymuje trzy diecezje w Ziemi Świętej: w Galilei, w Jerozolimie i w Jordanii. Wielu grekokatolików znalezło schronienie w Galilei, kiedy ten Kościół został założony w XVIII wieku.

 

– Kościół Maronicki z centrum w Libanie. Maronici w Ziemi Świętej w większości zamieszkują północne tereny Izraela.

 

– Syryjski Kościół Prawosławny, który obecny jest w Jerozolimie i w Betlejem.

 

– Syryjski Kościół Katolicki

 

– Koptyjski Kościół Prawosławny

 

– Etiopski Kościół Prawosławny

 

– Ormiański Kościół Katolicki

 

– Kościół Chaldejski

 

– Kościół Anglikański

 

– Kościół Luterański