Papieże w Ziemi Świętej

Papież Franciszek będzie czwartym papieżem odwiedzającym Ziemię Świętą. Jego wizyta jest datowana od 24 do 26 maja 2014. Tradycja głosi, że św. Piotr był pierwszym papieżem, lecz on pochodził z Ziemi Świętej.

 

Papież Paweł VI przebywał w Ziemi Świętej od 4 do 6 stycznia 1964 roku. To była pierwsza podróż papieska poza Rzym w czasach współczesnych.

 

Tu możesz przeczytać więcej o wizycie Pawła VI: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/travels/sub-index/index_terrasanta.htm

 

Papież Jan Paweł II odwiedził Ziemię Świętą w dniach 20 – 26 marca 2000 roku. Wizyta ta była częścią obchodów Jubileuszu roku 2000.

 

Tu możesz przeczytać więcej o wizycie Jana Pawła II: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/sub_index/trav_holyland-2000.htm

 

Papież Benedykt XVI był w Ziemi Świętej od 8 do 15 maja 2009 roku.

 

Tu możesz przeczytać więcej o wizycie Benedykta XVI: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2009/index_holy-land_en.htm