Ziemia Święta – jakie są granice Ziemi Świętej?

Termin „Ziemia Święta” jest oparty na Biblii (por. Zachariasz 02:16). Odnosi się on do ziemi, w której Bóg objawił się patriarchom (Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi), prorokom i świętym mężczyznom i kobietom w historii Izraelitów i wczesnego Kościoła. Ziemia Święta jest ziemią, w której Jezus Chrystus urodził się, żył, umarł i zmartwychwstał. Jest to kraina, w której zrodził się Kościół głoszący Ewangelię.

 

Od najdawniejszych czasów chrześcijanie przybywali do tego kraju, aby modlić się w miejscach, które są związane z historią zbawienia i współdziałania Boga z ludźmi. Liczne pielgrzymki przynoszą miliony chrześcijan do tej ziemi, którzy co roku podążają śladami Chrystusa.

 

Granice Ziemi Świętej nie są ściśle określone. Dla wielu Ziemia Święta obejmuje co najmniej terytorium Izraela i Palestyny​​, a także może zawierać Jordanię oraz Liban, Syrię i Egipt, gdyż to tam miały miejsce ważne wydarzenia biblijne, a także po tych ziemiach Jezus stąpał w czasie swego ziemskiego życia.