50 lat od wizyty papieża Pawła VI

Papież Franciszek wyraźnie podkreślił, że jego celem jego podróży do Ziemi Świętej jest: ” upamiętnienie historycznego spotkanie papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa, które miało miejsce dokładnie 50 lat temu”.

 

Paweł VI był pierwszym papieżem w czasach nowożytnych, który odwiedził obcy kraj. 4 stycznia 1964 r. przybył on do Ziemi Świętej na trzydniową wizytę. Wyprawa ta miała miejsce w czasie II Soboru Watykańskiego, czyli zgromadzenia wszystkich biskupów z całego świata mającego na celu doprowadzenie do aktualizacji spraw Kościoła i reformy liturgicznej, rozpoczęcia dialogu z wyznawcami innych religii, a także przebudzenia w odniesieniu do znaczenia Biblii.

 

Papież Paweł VI wyjaśnił, że jego podróż do Ziemi Świętej po upływie dwudziestu wieków od czasu kiedy św. Piotr ją opuścił była to powrotem do Ziemi Świętej jako następcy Piotra. Podczas tej wizyty papież modlił się w świętych miejscach w Jerozolimie, Betlejem i Nazarecie, a także spotkał się z władzami cywilnymi Jordanii i Izraela.

 

Zobacz ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=PSMalnpwkaY