Robocze komitety prezd wizytą papieża

W Ziemi Świętej rozpoczęto już przygotowania do pielgrzymki papieża Franciszka zaplanowanej na maj tego roku.

 

Papież : “[…] pragnę ogłosić, od 24 do 26 maja, jeżeli Bóg pozwoli, odbędę pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Głównym celem są obchody rocznicy historycznego spotkania Pawła VI z Patriarchą Atenagorasem.”

 

Będzie to krótka, trzydniowa podróż z Jordanią, Jerozolimą i Betlejem w planie. Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem będzie spotkanie między papieżem Franciszkiem i Bartłomiejem I z okazji pięćdziesiątej rocznicy spotkania papieża Pawła VI i Ekumenicznego Patriarchy Atenagorasa. Aby pomóc w przygotowaniach do wizyty papieskiej zostały utworzone specjalne komitety robocze.

 

Ojciec Stéphane Milovitch, OFM

Komisja Liturgiczna

 

Liturgia odbędzie się w Bazylice Grobu Pańskiego, przed pustym grobem zmartwychwstałego Chrystusa, gdzie dojdzie do spotkania między Ojcem Świętym i Patriarchą Ekumenicznym, którzy prawdopodobnie obejmą się dla upamiętnienia pięćdziesiątej rocznicy. Będzie to również nabożeństwo ekumeniczne, dlatego prawosławni i ormiańscy patriarchowie Jerozolimy, a także inni patriarchowie lokalni będą obecni na uroczystości. Koptyjscy, syryjscy i etiopscy chrześcijanie będą świętować razem z nimi przy Grobie Pańskim. Wszystkie z wymienionych Kościołów będą uczestniczyć w liturgii, która będzie specjalnie przygotowana przez wszystkich i dla wszystkich.

 

W mieście Betlejem na Placu Żłóbka zostanie odprawiona msza święta. Wezmą w niej udział chrześcijanie arabscy różnych obrządków oraz chrześcijanie mówiący po hebrajsku, którzy mieszkają w Ziemi Świętej. „To będzie msza bożonarodzeniowa”, wyjaśnia Ojciec Stéphane. “Jak wiecie, w miejscach świętych można celebrować wydarzenia, które te miejsca upamiętniają. Papież będzie zatem świętować Boże Narodzenie wraz ze wszystkimi Kościołami obecnymi w Ziemi Świętej.”

 

Ojciec  David Neuhaus SJ

Komitet Komunikacji Społecznej

 

Prace tej komisji są podzielone na trzy części: techniczną i logistyczną, które powinny przygotować niezbędną infrastrukturę dla mediów, a także część odpowiedzialną za przygotowanie dziennikarzy, głównie tych niewierzących, aby mogli poprawnie zrozumieć wydarzenia podczas wizyty papieża. Dlatego członkowie tego komitetu będą towarzyszyć dziennikarzom.

 

Istnieje wiele inicjatyw mających na celu upamiętnienie 50-tej rocznicy spotkania papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa. Magazyn Terrasanta dostępny w pięciu językach przygotował specjalne wydanie o tym historycznym spotkaniu.

 

Również, aby obudzić świadomości wśród pielgrzymów, została przygotowana specjalna wystawa w Centrum Informacji Chrześćijańskiej w Jerozolimie. Znaki infomacyjne zostaną umieszczone w każdym sanktuarium odwiedzonym przez papieża Pawła VI.

 

Źródło: www.FMC-terrasanta.org