Sytuacja chrześcijan w Palestynie

Chrześcijanie w Palestynie są częścią ludności chrześcijańskiej w Ziemi Świętej. Stanowią oni 1,25 % ludności w Palestynie (50 000 chrześcijan na ponad 4.000.000 mieszkańców). Muzułmanie oczywiście stanowią większość społeczeństwa palestyńskiego.

 

Stosunki między chrześcijanami i muzułmanami w Palestynie mają wielowieczną przeszłość. Nauczyli się oni żyć razem, pomimo różnych sytuacji na przestrzeni wieków. Mają oni taką samą palestyńską tożsamości arabską, ten sam język i kulturę, wspólną historię i poczucie przynajleżności do tej ziemi.

 

Mimo, że w mniejszości chrześcijanie zawsze i nadal odgrywają znaczącą, a wręcz czasem unikalą rolę w wielu dziedzinach, takich jak: edukacja, służba zdrowia, życie kulturalne (literatura, sztuka, kino), dziennikarstwo i działalność społeczna. Chrześcijańscy Palestyńczycy służą jako pomost pomiędzy światem arabskim, a Zachodem.

 

Chrześcijanie, obok swoich muzułmańskich rodaków palestyńskich, przechodzą codzienne cierpienia i upokorzenia z powodu izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy od 1967 roku. Cierpią takie same ekonomiczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje tej niesprawiedliwości, a często są zmuszani do emigracji.

 

Patrzą oni również z niepokojem na sytuację chrześcijańskich Arabów na całym Bliskim Wschodzie, w obliczu islamskiego ruchu, który często odrzuca uznanie chrześcijan jako współobywateli o równych prawach, szansach i obowiązkach.